Vannforsyning.


kdm  / 05.03.2015

Vi har ved et par tilfeller i år opplevd at vannforsyningen har blitt borte. Vi vil derfor gjøre oppmerksom på at vi ikke har kommunalt vann, men vann levert fra brønn gjennom tilsig fra grunnvann. Det er som dere skjønner ikke ubegrenset med vann, spesielt ikke i tørre perioder.Selve brønnen rommer ca 200liter og det tar tid for vann å sige inn

Dersom det skulle skje at brønnen går tom er det viktig at pumpen på badet ikke blir stående og gå tørr (pumpen går hele tiden). Da må man kutte strømtilførselen, vente en stund (1 til 2 timer evnt. se i brønnen) og så skrur man opp den ”messingmutteren” som er markert med rød pil på bildet. Deretter fyller man på vann til det er fullt og skrur mutteren på igjen, så starter man pumpen og lar denne gå mens man av og til lufter forsiktig (åpner en vannkran) i kjelleren og på kjøkkenet. Etter hvert som brønnen fyller seg opp igjen og pumpen/beholderen fylles med vann vil trykket normalisere seg og pumpen stopper. Husk brønnen trenger tid for å fylle seg opp igjen, så vær forsiktig med vannforbruket en stund.

Dette er også en grunn til at det er viktig å ikke reise fra hytta med strømmen koblet til vannpumpen.

Hytta skal ALDRI!!! forlates med oppvask og/eller vaskemaskin i gang.

Når det gjelder trykket til pumpen bør dette ligge mellom 1 og 1,5 på manometeret, dersom pumpen går ofte kan det hende at det er for lite luft i den ballongen som ligger inne i beholderen. Da kobler man den lille fotpumpen som ligger på hytta til luftventilen foran på beholderen og pumper opp til ønsket trykk (1-1,5 bar).

Husk at brønnen er en tilsigsbrønn og at vi tapper fortere enn brønnen fylles opp . Vær derfor forsiktig med vannbruken


Laget av Kristian D. Myhre
KDM © 2013 - 2023